LiryDram

 AKTUALNOŚCI

LiryDram • kwartalnik literacko-kulturalny •
Kolejny numer kwartalnika „LiryDram” już dostępny. Zapraszamy do lektury.
WYSTAWA „Twarze współczesnych poetów polskich” to wystawa prezentowana m.in.: w Klubie Kultury MCK Jedynka w Gorzowie Wielkopolskim (22 czerwca – 17 września 2022 – Festiwal HopBiałoszewski), w Warszawskim Domu Literatury (12-18 października 2022 – 50. Warszawska Jesień Poezji) oraz w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” (19 października – 31 grudnia 2022). Autorem prac jest dr hab. Robert Manowski – rektor Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie. Kuratorką wystawy jest Marlena Zynger – poetka i redaktor naczelna Kwartalnika Literacko-Kulturalnego „LiryDram” (www.lirydram.pl). Ekspozycja składa się z 36. płyt wielkości 
1m x 1m z grafikami twarzy poetów, którzy gościli na łamach kwartalnika „LiryDram”: 5 Aldona Borowicz 13 Krzysztof Boczkowski 17 Kazimierz Burnat 23 Ares Chadzinikolau 29 Anna Czachorowska 35 Julia Fiedorczuk 39 Adriana Jarosz 49 Jacek Jaszczyk 57 Stefan Jurkowski 63 Adam Kaczanowski 67 Beata Patrycja Klary-Stachowiak 73 Ryszard Krauze 77 Małgorzata Lebda 83 Dariusz Tomasz Lebioda 91 Ewa Lipska 97 Zbigniew Milewski 103 Elżbieta Musiał 109 Aleksander Nawrocki 115 Stanisław Nyczaj 121 Marcin Orliński 127 Alicja Patey-Grabowska 131 Małgorzata Karolina Piekarska 139 Marta Podgórnik 145 Uta Przyboś 149 Małgorzata T. Skwarek-Gałęska 155 Alicja Tanew 161 Andrzej Tchórzewski 169 Marek Wawrzkiewicz 177 Magdalena Węgrzynowicz-Plichta 185 Marek Wołyński 195 Bohdan Wrocławski 199 Michał Zabłocki 203 Adam Zagajewski 211 Ewa Zelenay 217 Kalina Izabela Zioła 225 Marlena Zynger Do powstania ekspozycji użyto wielowarstwowej płyty z tektury ekologicznej Dispa – produktu w 100% biodegradowalnego. Kurator wystawy: Marlena Zynger Koordynator projektu GORZÓW WIELKOPOLSKI: Beata Patrycja Klary-Stachowiak Koordynator projektu WARSZAWA: Aldona Borowicz Koordynator projektu SUCHEDNIÓW KULTURALNIE: Agnieszka Włodarczyk-Mazurek Album do wystawy Twarze współczesnych poetów polskich Odsłona I Album zawiera prezentowane na wystawie grafiki oraz rozmowy z poetami. Wydawca: Veridian Wydawnictwo, 
ul. Solipska 7c, 02-482 Warszawa, 2022 Copyright: © 2022 Veridian Wydawnictwo Autor grafik twarzy: dr hab. Robert Manowski Rozmowy z poetami: Marlena Zynger, Zbigniew Milewski – Kwartalnik Literacko-Kulturalny „LiryDram” nr 1–37 (2013–2022) Korekta: Katarzyna Chylińska-Labuda Projekt graficzny: Anna Skowrońska Skład: IDEAPRESS Sp. z o.o. ISBN: 978-83-965888-0-7 Gorzów Wielkopolski – Suchedniów – Warszawa – 2022 TOP
MENU