LiryDram • kwartalnik literacko-kulturalny •
Album do wystawy Twarze współczesnych poetów polskich Odsłona I Album zawiera prezentowane na wystawie grafiki oraz rozmowy z poetami. Autor grafik twarzy: dr hab. Robert Manowski Rozmowy z poetami: Marlena Zynger, Zbigniew Milewski – Kwartalnik Literacko-Kulturalny „LiryDram” nr 1–37 (2013–2022) Projekt graficzny: Anna Skowrońska „Twarze współczesnych poetów polskich” to wystawa prezentowana m.in. w Klubie Kultury MCK Jedynka w Gorzowie Wielkopolskim (22 czerwca – 17 września 2022 – Festiwal HopBiałoszewski), w Warszawskim Domu Literatury (12-18 października 2022 – 50. Warszawska Jesień Poezji) oraz w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” (19 października – 31 grudnia 2022). Autorem prac jest dr hab. Robert Manowski – rektor Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie. Kuratorką wystawy jest Marlena Zynger – poetka i redaktor naczelna Kwartalnika Literacko-Kulturalnego „LiryDram” (www.lirydram.pl). Ekspozycja składa się z 36. płyt wielkości 
1m x 1m z grafikami twarzy poetów, którzy gościli na łamach kwartalnika „LiryDram”: 5 Aldona Borowicz 13 Krzysztof Boczkowski 17 Kazimierz Burnat 23 Ares Chadzinikolau 29 Anna Czachorowska 35 Julia Fiedorczuk 39 Adriana Jarosz 49 Jacek Jaszczyk 57 Stefan Jurkowski 63 Adam Kaczanowski 67 Beata Patrycja Klary-Stachowiak 73 Ryszard Krauze 77 Małgorzata Lebda 83 Dariusz Tomasz Lebioda 91 Ewa Lipska 97 Zbigniew Milewski 103 Elżbieta Musiał 109 Aleksander Nawrocki 115 Stanisław Nyczaj 121 Marcin Orliński 127 Alicja Patey-Grabowska 131 Małgorzata Karolina Piekarska 139 Marta Podgórnik 145 Uta Przyboś 149 Małgorzata T. Skwarek-Gałęska 155 Alicja Tanew 161 Andrzej Tchórzewski 169 Marek Wawrzkiewicz 177 Magdalena Węgrzynowicz-Plichta 185 Marek Wołyński 195 Bohdan Wrocławski 199 Michał Zabłocki 203 Adam Zagajewski 211 Ewa Zelenay 217 Kalina Izabela Zioła 225 Marlena Zynger Do powstania ekspozycji użyto wielowarstwowej płyty z tektury ekologicznej Dispa – produktu w 100% biodegradowalnego. Kurator wystawy: Marlena Zynger Koordynator projektu GORZÓW WIELKOPOLSKI: Beata Patrycja Klary-Stachowiak Koordynator projektu WARSZAWA: Aldona Borowicz Koordynator projektu SUCHEDNIÓW KULTURALNIE: Agnieszka Włodarczyk-Mazurek Album towarzyszący wystawie zawiera prezentowane na niej grafiki oraz rozmowy z poetami. Wydawca: Veridian Wydawnictwo, 
ul. Solipska 7c, 02-482 Warszawa, 2022 Copyright: © 2022 Veridian Wydawnictwo Autor grafik twarzy: dr hab. Robert Manowski Rozmowy z poetami: Marlena Zynger, Zbigniew Milewski – Kwartalnik Literacko-Kulturalny „LiryDram” nr 1–37 (2013–2022) Korekta: Katarzyna Chylińska-Labuda Projekt graficzny: Anna Skowrońska Skład: IDEAPRESS Sp. z o.o. ISBN: 978-83-965888-0-7 Gorzów Wielkopolski – Suchedniów – Warszawa – 2022 Poeci, twarze, okładki Gdy zostałem poproszony przez Marlenę Zynger o stworzenie cyklu portretów wybitnych polskich poetów i literatów, których wizerunki miały zapowiadać kolejne tematy kwartalnika literacko-kulturalnego ,,LiryDram’’ pomyślałem, że jest to szansa, aby przywołać estetykę surowej czarno-białej grafiki. Wszyscy poeci i literaci obcują z tym brakiem koloru, mozolnie lub w natchnieniu zapełniając kolejne strony czarnymi znakami, będącymi śladami ich myśli. Od zawsze czarno-białe znaki liter wywołują barwy, uczucia i obrazy u czytelnika. Estetyka kontrastu, syntezy plastycznego znaku wynikającej z dogłębnej analizy obrazu oraz skrótowość formy wydawała się uzasadniona jako język plastycznego komunikatu dla okładki ,,LiryDram’’. Jednak wizerunek każdego z nas stanowi coś na tyle szczególnego i osobistego, iż każda ingerencja w jego charakter lub ewentualną interpretację może spotkać się protestem i niezadowoleniem. Uwielbiam szukać podpowiedzi na ulicy, patrzeć na słupy ogłoszeniowe, ściany, grafity, ale coraz trudniej odnaleźć tam coś wartościowego. Ulice naszych miast wypełnione są bilbordami, krzykliwą reklamą, grafiką będącą kopiami zachodniego blichtru. Gazety i kolorowe magazyny atakują nas upozowanymi zdjęciami i wielkimi tytułami. Okładki magazynów przedstawiają nam najczęściej spotykaną formę plastyczną połączenia fotografii i typografi. Dziś niestety niesłychanie rzadko spotykamy plastyczną formę interpretacji świata, ciała, twarzy, znaku, którą możemy nazwać grafiką. Nasza estetyka staje się niezwykle popkulturowa. Wiedząc to wszystko, zastanawiałem się jak mam przeforsować własny projekt graficzny, którego istotą miały stać się czerń i biel plus jedna kolorowa apla. Pierwsza okładka była najtrudniejsza, ponieważ miała przedstawiać samą Panią redaktor naczelną i jednocześnie przekonać wszystkich do mojego pomysłu. Na szczęście trafił on na podatny grunt. Dzięki rezygnacji ze szczegółu oraz poprzez zwiększenie kontrastu i doprowadzenie portretu do znaku graficznego udało się odnaleźć rozpoznawalny dla ,,LiryDram’’ język plastyczny, który sprawdził się w kolejnych numerach Kwartalnika.

 Projekt Twarze

LiryDram
tekst: Robert Manowski, 
rektor Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie

"Ballarò”, music by Giuseppe Mazzamuto (Italy)

MENU